`Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab:`Aku akan membawa singgahsana itu kepada mu sebelum matamu berkedip`Maka tatkala Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di hadapannya,iapun berkata:`Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencuba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari(akan nikmatnya)…`[An-Naml:38-40]